Historie tiskové úlohy
Úloha > Seznam úloh > Historie tiskové úlohy

Zobrazí tiskové úlohy dokumentů zaregistrovaných na Dokumentovém serveru a historii úloh.
Nové tiskové dokumenty se zobrazí na začátku seznamu. Starší úlohy (předešlé tiskové úlohy) jsou uvedeny dále v seznamu.

Poznámka

Tlačítka pro ovládání stran

Klepnutím na tlačítka nad seznamem lze zobrazit jinou stranu.

 Tlačítko [Jít na první stranu]

Zobrazí první stranu.

 Tlačítko [Jít na předchozí stranu]

Zobrazí předchozí stranu.

 Tlačítko [Jít na další stranu]

Zobrazí další stranu.

 Tlačítko [Jít na poslední stranu]

Zobrazí poslední stranu.

Zobrazit položky

Zvolte, kolik položek se zobrazí na jedné straně.

Seznam zobrazených položek

Úlohu vyberete zaškrtnutím políčka vlevo od informací o úloze.
Zobrazené položky:

ID

Zobrazí jednoznačné číslo, které se přiřazuje jednotlivým úlohám.

Uživatelské jméno

Zobrazí jméno uživatele, který odeslal úlohu.

Jméno souboru

Zobrazuje název souboru.
Je-li na stránce [Seznam souborů pro tisk] zvoleno více dokumentů, zobrazí se název prvního dokumentu.

Kopie

Zobrazí počet tištěných kopií.

Stav

Zobrazí stav úlohy jako například [Zpracování...], [Tisk...], [Přerušeno], [Došel papír] a [Dokončeno].

Zahájeno v

Zobrazuje datum a čas, kdy uživatel zahájil úlohu.

Strana/-y

Zobrazí počet stran v úloze.

Poznámka

  • Pokud je stav úlohy [Přerušeno], zobrazí se zpráva po pravé straně od názvu stránky.

Tlačítka

Nahoru

[Obnovit]

Kliknutím na toto tlačítko se zaktualizují zobrazené informace.

[Smazat]

Klepnutím na toto tlačítko zrušíte tisk aktuální úlohy. [Smazat] lze uplatnit pouze pro úlohy, jejichž stav je "Čekání..." nebo "Přerušeno".

[Zpět]

Zobrazí předchozí stranu.

 

Nahoru
Podrobný postup (Smazání)